Contact

ICNP image not shown!

Contact Details

CP: Prof. Prabhat Verma , Osaka University

E: verma ap.eng.osaka-u.ac.jp


CP: Prof. Shi-Wei Chu ,National Taiwan University

E: swchu phys.ntu.edu.tw


CP: Prof. Yu-Jung Lu ,Academia Sinica/ National Taiwan University

E: yujunglu sinica.edu.tw


Assistant: Miss Tzu-Chien Tseng

E: tctseng sinica.edu.tw